პანორამირება | CT-Dent

რას ემსახურება სტომატოლოგიური

პანორამული რენტგენოგრაფია?

სტომატოლოგიური პანორამული რენტგენოგრაფია წარმოადგენს დიაგნოსტიკისა და გამოკვლევების მნიშვნელოვან კომპონენტს მოცემულ სექტორში. ის საშუალებას გვაძლევს გადავიღოთ ყბის საერთო სურათი იმისთვის, რომ გავიგოთ კბილების ზუსტი მდებარეობა, გამოვავლინოთ კბილების სხვადასხვა ანომალიები, კბილების და ქსოვილების დაზიანებები. სტომატოლოგიური პანორამული რადიოგრაფიის მეშვეობით შესაძლებელია კარიესის, სიბრძნის კბილების, მოტეხილობების, კისტების, სიმსივნეების და სხვ. გამოვლენა.

This post is also available in: ფრანგული ინგლისური